Privacyverklaring 88shop.nl

29 januari 2020

Uw privacy is voor de 88shop.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij 88shop.nl allemaal doen met informatie die we over u weten.

Als u vragen hebt, of wilt weten welke gegevens we van u hebben, neem dan contact op met de 88shop.nl (070 888 88 58)

Wanneer u bij ons een product koopt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om het product te kunnen laten bezorgen en/of uw een downloadlink te sturen voor een virtueel product. Wij mogen uw persoonsgegevens aan onze bezorgdienst geven om het product bij u te laten bezorgen.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, adres, woonplaats, eventuele bedrijfsnaam, email en telefoonnummer (dit laatste om eventueel contact met u op te nemen wanneer er problemen zijn bij het verwerken van uw order of om complicaties te melden. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Deze informatie wordt bewaard door WordPress en Woocommerce, het CMS waar onze website op draait. Wij bewaren uw informatie tot één jaar nadat u een product heeft aangeschaft.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

  • Ons postbedrijf Post NL

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer enige van de hierboven genoemde activiteiten van gebruik van uw gegevens wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onder aan deze pagina.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Contactgegevens
88Shop (China Times B.V.)
Gedempte Burgwal 45
2512 BS Den Haag
070 8888858

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.